Agenda

17 januari 2019 Jaarvergadering
22 januari 2019 Start herhalingslessen groep 3
23 januari 2019 Start herhalingslessen groep 4
26 maart 2019 Inhaalles
9 april 2019 Inhaalcompetentietoets
Medio januari / februari Start EHBO basiscursus (mits bij voldoende aanmeldingen)