Informatie voor leden

De contributie bedraagt voor het seizoen 2019-2020 € 45,–. De contributie kunt u over maken op IBAN NL38INGB0001806155 ten name van:
Ned. Ver. EHBO Afd. Haren te Haren.

Indien u uw lidmaatschap niet wilt voortzetten, dan dient u dit ook vóór 1 oktober 2020 bij de ledenadministratie te melden. Dan vervalt uw lidmaatschap. Als u later opzegt zijn wij genoodzaakt de contributie voor het volgende seizoen in rekening te brengen, aangezien wij dan al de nodige kosten voor u gemaakt hebben.

Voor leden van de vereniging zijn de jaarlijkse herhalingslessen gratis.