Bestuur

Voorzitter
Vacant
Secretaris
Peter Jeuring
secretaris@ehboharen.nl
Coördinator herhalingslessen, basiscursus
Penningmeester
Peter Heerlijn
penningmeester@ehboharen.nl
Financiën
Leni Abbring
ledenadministratie@ehboharen.nl
Ledenadministratie
Coördinator hulpverlening bij evenementen
Anne Meiboom Coördinator materiaal
Commissieleden
Lies Medema
jeugd@ehboharen.nl
Jeugd-EHBO