Bestuur

Voorzitter
Klaas Vijfschaft
voorzitter.ehbo@hotmail.com Coördinator hulpverlening bij evenementen
Secretaris

Peter Jeuring

secretaris@ehboharen.nl Coördinator herhalingslessen, basiscursus
Penningmeester
Peter Heerlijn
penningmeester@ehboharen.nl Financiën
Leni Abbring ledenadministratie@ehboharen.nl Ledenadministratie
Anne Meiboom Coördinator materiaal
Commissieleden
Lies Medema

 jeugd@ehboharen.nl Jeugd-EHBO
Reanimatie en AED lessen