Bestuur

Voorzitter
Klaas Vijfschaft
voorzitter.ehbo@hotmail.com Coördinator hulpverlening bij evenementen
Secretaris secretaris@ehboharen.nl Coördinator herhalingslessen, basiscursus
Penningmeester
Peter Heerlijn
penningmeester@ehboharen.nl Financiën

 

Leni Abbring ledenadministratie@ehboharen.nl Ledenadministratie
Coördinator materiaal
Commissieleden
Lies Medema
Petra Siersema
 jeugd@ehboharen.nl Jeugd-EHBO
Reanimatie en AED lessen