Basiscursus EHBO

Wij verzorgen de basiscursus Eerste Hulp van het Oranje Kruis. Deze cursus is bestemd voor iedereen die zich in de Eerste Hulpverlening wil bekwamen. In de lessen staan eerstehulphandelingen centraal, de theoretische achtergrond is tot het noodzakelijke beperkt.

Er is geen speciale vooropleiding vereist. De cursus omvat 10 lessen + examen en wordt afgesloten met een praktijkexamen waarmee het diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis kan worden behaald.

De lesstof omvat handelingen voor het verlenen van verantwoorde eerste hulp bij acute ziekten en letsels bij volwassenen en kinderen, zoals het behandelen van diverse grote en kleine verwondingen. Maar ook het herkennen en op de juiste manier handelen bij levensbedreigende letsels en ziekten. Voor het uitbeelden van de letsels en ziekten bij de lessen en het examen wordt gebruik gemaakt van een Lotus-slachtoffer (iemand die gespecialiseerd is in het uitbeelden van ziekten en het grimeren van verwondingen).

Om aan het examen te mogen deelnemen moet op de dag van het examen de leeftijd van 16 jaar zijn bereikt.
Het Diploma Eerste Hulp is 2 jaar geldig en wordt telkens voor 2 jaar verlengd mits ieder jaar de herhalingslessen EHBO zijn gevolgd.

Let op: Sommige zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) het cursusgeld onder de noemer preventieve cursussen’. Vraag ernaar bij uw zorgverzekeraar.

Opgaveformulier